Phiên bản ctc đã và đang được rất nhiều sự quan tâm của các bạn gamer, nay volamdaichien xin ra mắt 1 server ctc dành cho các bạn đam mê và tâm huyết với võ lâm private nói chung và ctc nói riêng.

Với sự chuẩn bị kỹ từng chức năng cũng như hệ thống skill của thập đại môn phái, bqt đã hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động chính thức server.


Thời gian chính thức test server : 13h ngày 20/1/2015 đến 13h ngày 21/1/2015 15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
Chính thức open server đua top lúc: 15h ngày 21/1/2015 15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
HỖ TRỢ TÂN THỦ
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC - NHẬN LEVEL 10015h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC- 1 SKILL 8X TÙY CHỌN15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC - 8H X2 KINH NGHIỆM15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
Trang chủ: http://volamdaichien.net/15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
Đăng ký : http://volamdaichien.net/tai-khoan/dang-ky/15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
Hỗ trợ: http://volamdaichien.net/tin-tuc/Kenh-ho-tro-Jx-online-i108.html15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC

VOLAMDAICHIEN HY VỌNG VỚI PHIÊN BẢN CTC NÀY SẼ MANG LẠI CHO CÁC BẠN 1 SÂN CHƠI ĐẦY HỨNG THÚ VÀ ĐAM MÊ CHO CÁC BẠN GAMER ĐÃ TÂM HUYẾT VỚI VỚI VÕ LÂM CTC.

BQT CỦA VOLAMDAICHIEN.NET CAM KẾT
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC- SERVER HOẠT ĐỘNG LÂU DÀI15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC- KHÔNG CAN THIỆP BẤT CỨ GÌ VÀO GAME15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC- ADMIN KHÔNG XUẤT HIỆN TRONG GAME15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC- MỌI HỖ TRỢ ĐỀU TRỰC TIẾP QUA YAHOO TRÊN TRANG CHỦ15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
MỘT VÀI HÌNH ẢNH THẬT CỦA VOLAMDAICHIEN.NET

15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC

15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC

15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC

15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC


---------- Post added 01-21-2015 at 09:57 AM ---------- Previous post was 01-20-2015 at 02:44 PM ----------

Phiên bản ctc đã và đang được rất nhiều sự quan tâm của các bạn gamer, nay volamdaichien xin ra mắt 1 server ctc dành cho các bạn đam mê và tâm huyết với võ lâm private nói chung và ctc nói riêng.

Với sự chuẩn bị kỹ từng chức năng cũng như hệ thống skill của thập đại môn phái, bqt đã hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động chính thức server.

---------- Post added at 12:00 PM ---------- Previous post was at 09:57 AM ----------

Thời gian chính thức test server : 13h ngày 20/1/2015 đến 13h ngày 21/1/2015 15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC
Chính thức open server đua top lúc: 15h ngày 21/1/2015 15h NGÀY 21/1 VOLAMDAICHIEN OPEN SERVER CTC