Trang Chủ : http://ctc-shxt.com/

Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/taikhoan/

Nạp Thẻ : http://ctc-shxt.com/napthe/

Forum : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

Yahoo Hổ Trợ : ctc.shxt

Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110

– Set Kim Phong

– X2 12 Giờ Exp

– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,

- Phần Thưởng Đua Tóp Và Thời Gian !
Thời Gian Đua Top 3 Server : 13h00 Ngày 24/1/2015
Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện : 13h00 Ngày 24/1/2015
Thời Gian Kết Thúc Sự Kiện : 13h00 Ngày 27/1/2015
Thời Gian Nhận Thưởng : 14h00 Ngày 27/1/2015

[COLOR="Red"]Phần Thưởng Đua TOP :
ĐUA TOP TÍNH SỐ LẦN TRÙNG SINH
Phần thưởng Top
1
– 1 Bộ Trang Bị An Bang
– 1 Ngựa Phi Vân
– 2000 Vạn

– 1 Nhạc Vương Kiếm

– 1 Mật Nạ Random Xài 7 Ngày

Phần thưởng Top
2
– 1 Bộ Trang Bị An Bang
– 1 Ngựa 80 random
– 1500 Vạn

– 1 Nhạc Vương Kiếm

– 1 Mật Nạ Random Xài 7 Ngày

Phần thưởng Top
3
– 1 Bộ Trang Bị Định Quốc
– 1 Ngựa 80 random
– 1000 Vạn

– 1 Nhạc Vương Kiếm

– 1 Mật Nạ Random Xài 7 Ngày

Phần thưởng Top
4
– 1 Bộ Trang Bị Định Quốc
– 1 Ngựa 80 random
– 500 Vạn

– 1 Mật Nạ Random Xài 7 Ngày

Phần thưởng Top
5 –> 10
– 1 ngựa 80 Random
– 500 Vạn

– 12 Bình Tiên Thổ Lộ 1 Giờ [ Khóa ]

– 1 Mật Nạ Random Xài 7 Ngày


[COLOR="red"]Sẻ Tạm Khóa Các Chức Năng Của Server Lại Đối Với Tân Thủ Đau Tóp :
+ Tống Kim Đổi Điểm + Tiên Thổ Lộ X2 Exp + Hạt Huy Hoàng
+ Phong Lăng Độ + Phong Kỳ + Đã Tẩu + Vận Lượng + Sự Kiện Lá Cờ + V.v.v
+ Qua Đua Top Các Chức Năng Trên Sẻ Hoạt Động Bình Thường Cho Tân Thủ Đua Top Đợt 3 .

Hướng Dẫn Trùng Sinh : Link

BQT Xin Chúc Toàn Thể Anh Em Server Các Bạn Mời Vào An Khang Thịnh Vượng


---------- Post added at 02:51 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ----------


Sơn Hà Xã Tắc chuẩn 100% VNG . Đua Tóp Đợt 3 Vào Lúc 13h Ngày 24/1/2015

[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,
Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110


– Set Kim Phong


– X2 12 Giờ Exp


– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80


– Free 1 Skill


– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp


– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130---------- Post added at 04:13 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ----------


Sơn Hà Xã Tắc chuẩn 100% VNG . Đua Tóp Đợt 3 Vào Lúc 13h Ngày 24/1/2015

[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,
Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110


– Set Kim Phong


– X2 12 Giờ Exp


– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80


– Free 1 Skill


– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp


– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130---------- Post added at 05:42 PM ---------- Previous post was at 04:13 PM ----------


Sơn Hà Xã Tắc chuẩn 100% VNG . Đua Tóp Đợt 3 Vào Lúc 13h Ngày 24/1/2015

[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,
Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110


– Set Kim Phong


– X2 12 Giờ Exp


– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80


– Free 1 Skill


– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp


– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130---------- Post added at 07:16 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ----------


Sơn Hà Xã Tắc chuẩn 100% VNG . Đua Tóp Đợt 3 Vào Lúc 13h Ngày 24/1/2015

[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,
Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110


– Set Kim Phong


– X2 12 Giờ Exp


– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80


– Free 1 Skill


– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp


– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 07:16 PM ----------


Sơn Hà Xã Tắc chuẩn 100% VNG . Đua Tóp Đợt 3 Vào Lúc 13h Ngày 24/1/2015

[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,
Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110


– Set Kim Phong


– X2 12 Giờ Exp


– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80


– Free 1 Skill


– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp


– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130---------- Post added 01-24-2015 at 09:20 AM ---------- Previous post was 01-23-2015 at 09:40 PM ----------


Sơn Hà Xã Tắc chuẩn 100% VNG . Đua Tóp Đợt 3 Vào Lúc 13h Ngày 24/1/2015

[Thông Báo]Thời Gian Đua Top Đợt 3 Cho Tân Thủ Mới Vào Lúc 13h00 , Ngày 24/1/2015

Chú ý : Đúng 13h Ngày 24/1/2015 Các Bạn Mới Nhận Được Hổ Trợ Đua Top Tại NPC ,
Hỗ trợ Tân thủ:

– Cấp 110 - Các Bạn Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Trùng Sinh Luôn Nhé , Yêu Cầu Cấp 110


– Set Kim Phong


– X2 12 Giờ Exp


– X2 12 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80


– Free 1 Skill


– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp


– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130