[SRO] LONGSRO.COM | Max Lv 120 | Item D13 | Drop Full Map Jupiter | Alpha Test 22/01/2015. )
Website: http://longsro.com/
.Forum: http://diendan.longsro.com/forum.php
.Cụm máy chủ: LongSro
.Đường truyền: 1Gbps
.Data Center: VDC Việt Nam
.Tỉ lệ kinh nghiệm: 200x
.Tỷ lệ Drop : 10x Tại map Jupiter ,
.Skill 120 D1-D13 Drop 100%
I. Chức năng Website :
.Chức năng Website:Sercurity 100%
.Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
.Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
.Lấy lại mật khẩuTẩy điểmReset Point
II. Thông tin thêm về Game
.Race: China , Europe
.Max Lv : 120Item : D13 ngoại hình D15
.Exp/Sp Rate: x200
.Party Exp/SP : X250
.Drop Item : x10 Gold drop : x5
.Skill Max : 120
- Rate Alchemy :
.BMM Thường: 1>5 100% . 5-8 50% . 8-10 5% . Trên 10 2%
.BMM VIP: 1>7 100% . 7>10 50% . 10>12 15% . Trên 12 random
.Hệ thống đồ Drop Sun D13 Hoàn chỉnh.
.Hệ Thống CTC hoàn thiện vào tối thứ 7 hàng tuần cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn
.Hệ Thống Biểu Tượng Guild/Liên minh được fix 100%
.Hỗ trợ Alphatest: ( 13h00 ngày 22/01/2015)
.Max lv 120
Full D13 Bán Shop tổng hợp,
Open sẽ xóa hết
Full 999999 silk
Full 999b Gold
.Hỗ trợ Open chính thức: ( 13h ngày 25/01/2015)
.Pet nhặt đồ 3 ngày
.1000 Bình HP/MP đặc biệt
.50 DCN
.5m SP
.5m gold
. D11 Son A max bule