[Thông Tin] Máy chủ Khổng Tước 90


Chúng tôi xin được thông báo Open máy chủ mới - Khổng Tước lvl 90 Online. Rất mong nhận được ủng hộ của mọi người!
-----------------------------------
------Thông tin website:------
-----------------------------------
- Trang chủ: http://khongtuocsro.com/
- Diễn đàn: http://diendan.khongtuocsro.com/forum.php
- Quản lý tài khoản: http://khongtuocsro.com/

-----------------------------------
------Thông tin máy chủ:------
-----------------------------------
- Map: Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền - Lạc Khắc Sơn
- Lvl: 90
- Item: D9
- Hệ thống 3JOB
- Only Asi
- Giả kim thuật: 40%
- Full CTC Hòa Điền
- Chống Out 1s

-----------------------------------
-------Hỗ trợ Alpha Test-------
-----------------------------------

- Full gold
- Full silk
- Full SP
- Max Lvl Sét Sun d9 +0
- Gacha D8 D9 100%
-----------------------------------
-----Thời gian Alpha Test-----
-----------------------------------

- Từ ngày 24/1

-----------------------------------
-------Hỗ trợ Open Beta-------
-----------------------------------

- Full đồ thường +5, có chỉ số 32%, có sức mạnh, trí tuệ, độ bền tại các thành
- Pet nhặt đồ 28 ngày
- Máu/Mana F10 1000 bình mỗi loại
- 50 Dịch chuyển phản hồi
- 20 Dịch chuyển nhanh
- Bàn tay bạc, vàng
- 10 chân chạy 100%
- 10 Pet cưỡi đà điểu
- 500k SP
- 100k Gold

-----------------------------------
--------Thời gian Open --------
-----------------------------------

- 13h00 trưa ngày 31/1/2015

-----------------------------------
-----------Event Open-----------
-----------------------------------

- Đua TOP OPEN nhận quà độc đáo

- Phù thủy giả kim

- Vinh Danh Bang Hội