Quý nhân sĩ kính mến!
Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của các nhân sĩ,vào lúc 10h00 ngày 27/01/2015, HỒN KIẾM sẽ chính thức được khai mở máy chủ 3 Hằng Sơn.
Khi tham gia máy chủ mới, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở Sự kiện Đua Top Tài Phú, Đua Top Võ Lâm, Đua Top Lôi Đài…

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015 Open: 10h00 ngày 27/01/2015 [honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015 Trang chủ: http://honkiem.net [honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015 Diễn đàn: http://diendan.honkiem.net [honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015

SĐT Hỗ Trợ:01648794842
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015 Yahoo Hỗ Trợ: Hotro_honkiem [honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015 Đồng khóa như đồng thường - cày cuốc tẹt ga [honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015

Train Đồng
- 1 NPC = 25 đồng Tàn Tích Cung A Phòng​
Train Thánh Linh
- Map 115 Tàn Tích Cung A Phòng​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Hải tặc
- Mỗi nhân vật mỗi ngày săn được 6 con hải tặc
- Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 5 Danh Bổ Lệnh và 1 tỷ exp + 50 vạn bạc.​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Shop DBL
5 Danh bổ lệnh = 1 trứng
5 Danh bổ lệnh = 1 Thánh Linh Bảo Hạp
5 DBL = 1 Hòa Thị Bích
500 DBL = 1 Trang Bị Pet 3​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Tiêu Dao Cốc
- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối 3 lần TDC
- Qua 1 ải thành công nhận được 300 Triệu exp + 50 vạn bạc thường + 50 vạn bạc khóa + 5000 đồng khóa

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015HD Đập trứng
- 50 triệu kinh nghiệm .
- 1 Mảnh ghép ngựa.
- 1 Rương Danh Vọng trang bị.
- Danh Vọng Luân Hồi Ấn.
- Mảnh ghép câu hồn ngọc 5 Hệ.

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Bạch Hổ Đường
- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần BHD
- Qua 1 ải thành công nhận được 1 vạn đồng thường + 1v đồng khóa + 2 tỷ exp + 3 Rương Danh Vọng

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Tống Kim
3000: 2 vạn đồng thường + 5v đồng khóa + 1000 vạn bạc + 3 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng + 5 Mảnh ghép ngựa + 2 Danh vọng Ấn + 1 vỏ sò kim cương
5000: 5 vạn đồng thường + 10v đồng khóa + 2000 vạn bạc + 7 tỷ exp + 10 Rương Danh Vọng + 10 Mảnh ghép ngựa + 3 Danh vọng Ấn + 2 vỏ sò kim cương + 1 Huyền Tinh 11
10000: 10 vạn đồng thường + 15v đồng khóa + 3000 vạn bạc + 15 tỷ exp + 15 Rương Danh Vọng + 15 Mảnh ghép ngựa + 4 Danh vọng Ấn + 5 vỏ sò kim cương + 1 Huyền Tinh 12​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Thương Hội
- Hoàn thành thương hội nhận được 50v đồng thường + 50v đồng khóa

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Bách Hương Quả
- Nộp 3 Bách Hương Quả cho NPC có xác suất nhận được : 300 triệu exp, Danh Vọng Luân Hồi Ấn, 1 vạn đồng thường , 2 Rương Danh Vọng, 1v đồng khóa

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Loạn Chiến Tranh Hùng
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015

Rương Loạn chiến
Tinh Thạch Thú Cưỡi
2 Danh Vọng Luân Hồi Ấn
3 tỷ kinh nghiệm
Lệnh bài Loạn chiến ( ko khóa , sử dụng nhận được 20 điểm tích lũy danh vọng )
2 Vỏ Sò kim cương
Rương Mảnh Câu Hồn Ngọc
20 Yên ngựa (Không khóa)
20 Móng Ngựa (Không khóa)
1 Huyền Tinh 12 (khóa)
------------------------
Shop Danh Vọng Loạn chiến
500 Danh vọng:
1 mặt nạ hàng long (7 ngày)
400 Danh vọng: 1 Câu hồn ngọc (Khóa)
50 Danh vọng : 1 trận pháp cao cấp (3 ngày)​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Hỏa Kì Lân + Tần Thủy Hoàng
Xuất hiện tại Map 55 Thái Hành Cổ Kính : 6h30 , 8h30 , 10h30 , 12h30 , 14h30, 16h30 , 18h30 , 20h30.
Tiêu Diệt nhận được :

- Thỏi đồng tiểu
- Thỏi đồng trung
- Danh Vọng vũ khí
- Tinh thạch phượng hoàng
- Thủy tinh kinh nghiệm 5 tỷ
- Danh Vọng Luân Hồi Ấn
- Rương Mảnh Câu Hồn Ngọc
- Câu hồn ngọc
- Mảnh ghép ngựa
- Yên Ngựa
- Móng Ngựa
- Vỏ Sò kim cương
- Rương Bí Tịch 150
- Huyền Tinh 9 -10


[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Boss 5x, 7x , 9x
- Chân nguyên tu luyện đơn
- Thỏi đồng tiểu 1 vạn
- Thánh Linh Bảo hạp
- (Boss 9x) 1 Món Trang bị pet 3
- Rương Mảnh Câu Hồn Ngọc
- Tinh thạch phượng hoàng
- Tinh Thạch ảnh nguyệt
- Rương Danh Vọng
- Rương Bí Tịch 150
- Hòa Thị Bích
- Huyền Tinh 9 -10​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Big Boss 150 (Cập nhập thời gian tại diễn đàn)
- Rương Bá Vương( Không khóa ) ( Mở ra 1 Trang Bị Bá Vương )
- Thỏi đồng tiểu 1 vạn
- Thỏi đồng trung 5 vạn
- Danh Vọng vũ khí
- Tinh thạch phượng hoàng
- Thủy tinh kinh nghiệm 5 tỷ
- Danh Vọng Luân Hồi Ấn
- Mảnh ghép ngựa
- Yên Ngựa
- Móng Ngựa
- Vỏ Sò kim cương
- Rương mặt nạ (mở ra mặt nạ 1 ngày)
- Rương Bí Tịch 150
- Tinh Thạch Thú Cưỡi​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Tu Luyện Châu
Lần 1 10 vạn đồng khóa
Lần 2 20 vạn đồng khóa
Lần 3 10 Thánh Linh bảo hạp (khóa)
Lần 4 1 Danh Vọng Luân Hồi Ấn
Lần 5 50 Chân nguyên tu luyện đơn (khóa)​

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015 Phi Phong Mới + Danh Hiệu Mới + Ngoại Trang Mới
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Hệ Thống Thú Cưỡi
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Hệ Thống kỷ năng 150
Đây là kỷ năng không thể thiếu cho các nhân sĩ khi hành tẩu trên giang hồ​
[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015

[honkiem.net]Đồng khóa như đồng thường.cày quốc cực đã.Open lúc 10h ngày 27/01/2015Bách Bảo Rương
Vòng xoay bách bảo rương không còn chứa những vật phẩm tầm thường nửa mà thay vào đó là những vật phẩm cực Vip tin rằng sẻ làm hài lòng các nhân sĩ.
[IMG]http://4.*****************/-V3WJL2JEs5M/VLXxU5iWEOI/AAAAAAAADhI/MhCGkrnpXI8/s1600/2.jpg[/IMG]​
Rương Cao quý: Mở rương nhận được 1 vũ khí Thần sa 3 dòng (được chọn hệ vũ khí - Op thần sa ngẩu nhiên)

Còn nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn chỉ có tai Hồn Kiếm.. Mời các nhân sĩ Tham Gia - Khám Phá và cùng Cảm Nhận.
[/COLOR]---------- Post added 01-27-2015 at 09:47 AM ---------- Previous post was 01-26-2015 at 02:50 PM ----------

chiến thôi nào mọi người ơi..................

---------- Post added 01-28-2015 at 09:18 AM ---------- Previous post was 01-27-2015 at 09:47 AM ----------

hiến thôi nào mọi người ơi..................

---------- Post added at 09:21 AM ---------- Previous post was at 09:18 AM ----------

hiến thôi nào mọi người ơi..................

---------- Post added at 03:29 PM ---------- Previous post was at 09:21 AM ----------

đăng ký nhanh nhận ngay vipcode vô cùng lớn

---------- Post added 01-29-2015 at 09:17 AM ---------- Previous post was 01-28-2015 at 03:29 PM ----------

cung nhau chiến thôi..lên đồ = danh vong..đồng khóa như đồng thường