Trang Chủ: http://phongvanjx.vn.ae/index2.php
Yahoo 24/24: hotro_phongvanjx@yahoo.com

Alpha test 26/01/2015 đến hết ngày 27/01/2015

Open chính thức vào lúc 10h ngày 28/01/2015


Đua top từ ngày 28/01/2015 => 13/02/2015

Top1 : 1 Ngựa Phong Vân , 3000xu, 1 Sétt An Bang
Top2 : 1 Ngựa Phong Vân , 1 Sét An Bang
Top 3 : 1 sét An Bang
Top 4 -10 : 1000xu


Thông tin sever:
+ Lên xuống ngựa = phím "M".
+ Hút hít( Ngoại công).
+ Hiển thị tiền vạn trong rương và hành trang.
+ Hệ thống ngũ hành tương khắc độc đáo.
+ Hiệu ứng game ổn định.
+ Skill Dí hoàn thiện(Hot).
+ NPC hiệu thuốc chuẩn của VNG.
+ Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim hấp dẫn ( 3 nhiệm vụ)- NPC Long Ngũ.
+ Event sẽ được cập nhật theo các sự kiện lớn trong năm.
+ Nhiệm vụ boss sát thủ chuẩn-NPC Nhiếp Thí Trần
+ EXP train nhanh ở LV thấp,chậm ở Lv cao.Tiền vạn phân bố hợp lý.
+ Các map train lv cao ở các thành thị.
+ Hệ Thống Skill Chuẩn của VNG ( Skil hỗ trợ lẫn nhau)
+ Trang Bị An Bang,Định Quốc,Xanh...
+ Ngựa cao cấp : Phi Vân,Bôn Tiêu,Phiên Vũ...
+ Hệ Thống Dã Tẩu Đa Dạng ( Gồm 5 loại nhiệm vụ)
+ Chuyển Sinh giới hạn hiện tại - NPC Bắc Đẩu Thần Tăng.
+ Tẩytủy-Đảo tẩy tủy.
+ Luyện skill = cách train quái.
Chuyển Sinh trở về lv 30 nhận tiềm năng,kĩ năng và danh hiệu
Tống Kim và Vượt Ải [NEW VERSION]
+ Hệ thống kì trân các đa dạng(Thú cưỡi,vật phẩm,bí kíp...)
+ Hệ thống tứ đại thành thị và 1 thôn-Ba Lăng Huyện
+ Hệ thống map luyện công theo từng giai đoạn: 30-40,40-50...
( Map Phong Lăng Độ đánh quái rớt phúc duyên)
+ Hệ Thống Bang Hội
+ Tắt và mở rộng bản đồ = phím "V" ( kết hợp) hay Tab ( Mặc định)
+ Hệ Thống Khoá Rương,Mở rộng rương và hành trang(NEW VERSION)
+ Hệ Thống Timer Server[NEW VERSION].

---------- Post added 01-27-2015 at 09:02 AM ---------- Previous post was 01-26-2015 at 07:18 PM ----------

Trang Chủ: http://phongvanjx.vn.ae/index2.php
Yahoo 24/24: hotro_phongvanjx@yahoo.com

Alpha test 26/01/2015 đến hết ngày 27/01/2015

Open chính thức vào lúc 10h ngày 28/01/2015


Đua top từ ngày 28/01/2015 => 13/02/2015

Top1 : 1 Ngựa Phong Vân , 3000xu, 1 Sétt An Bang
Top2 : 1 Ngựa Phong Vân , 1 Sét An Bang
Top 3 : 1 sét An Bang
Top 4 -10 : 1000xu

---------- Post added 01-28-2015 at 08:30 AM ---------- Previous post was 01-27-2015 at 09:02 AM ----------

Open chính thức vào lúc 10h ngày 28/01/2015


Đua top từ ngày 28/01/2015 => 13/02/2015

Top1 : 1 Ngựa Phong Vân , 3000xu, 1 Sétt An Bang
Top2 : 1 Ngựa Phong Vân , 1 Sét An Bang
Top 3 : 1 sét An Bang
Top 4 -10 : 1000xu