Đăng Ký:http://www.gamemoyu.cn/main/register.php?Sid=136691
Giới Thiệu:
Mới Vào Được Free VIP 8 Và KNB Cố Định
Mỗi Khi Lên 10 Cấp Các Bạn Nhận Được 10k KNB
Vào Free Max Nhé Tha Hồ Mua Đồ