TẢI GAME

Minh Chủ Võ Lâm hướng dẫn một số cách cho các bạn dễ dàng chuyển sinh và chuyển sinh siêu tốc.


Minh chủ võ lâm – chuyển sinh và chuyển sinh siêu tốc mới

Tải Game Mobile Online Top Tháng

Nạp Xu-Lượng bằng thẻ cào

Nạp Xu-Lượng bằng SMS


Thời gian từ ngày 21/07

Khi người chơi sử dụng sách Chuyển sinh:

Level 60 khi Chuyển Sinh sẽ nhận được 200 Điểm Thuộc Tính
Level 70 khi Chuyển sinh sẽ nhận được 400 Điểm Thuộc Tính
Khi người chơi sử dụng sách Chuyển Sinh Siêu Tốc:

Level 55 khi Chuyển Sinh Siêu Tốc sẽ nhận được 300 Điểm Thuộc Tính
Level 65 khi Chuyển Sinh Siêu Tốc sẽ nhận được 500 Điểm Thuộc Tính
Giảm giá Thương Thành

Bắt đầu từ 10h sáng 22/07 đến 14h chiều 25/07

Khi người chơi đến Shop Thương Thành sẽ được giảm giá 25% giá trị các vật phẩm!

TẢI GAME