TẢI GAME


Mãnh tướng – những thay đổi ở phiên bản thần binh

Tải Game Mobile Online Top Tháng

Nạp Xu-Lượng bằng thẻ cào

Nạp Xu-Lượng bằng SMS


Phiên bản Thần Binh Giáng Thế game Mãnh Thú sẽ chính thức ra mắt vào lúc 13:00 ngày 21/07/2014, cũng như cập nhật này có một số thay đổi quan trọng như sau:


Thay đổi Chiến dịch

Khi người chơi hoàn thành mỗi ải chiến dịch đều nhận được điểm Sao. Nếu đạt đủ số Sao yêu cầu, người chơi có thể nhận túi quà của Map chiến dịch đó.

Túi quà chỉ có thể nhận một lần duy nhất.

Thay đổi Chiêu mộ chủ tướng

Có 2 mục chiêu mộ:

Bách Lý Khiên Nhất: Chiêu mộ miễn phí, ngẫu nhiên nhận được chủ tướng Lục, Lam và Tím. Số lần chiêu mộ tùy thuộc vào cấp VIP.

Ngàn Lý Khiêu Nhất: Chiêu mộ tiêu phí, ngẫu nhiên nhận được chủ tướng Lam và Tím.

Sử dụng 298 KNB 1 lần chiêu mộ.
Sau 10 lần chiêu mộ thì được miễn phí 1 lần.
Sau 72 giờ được miễn phí 1 lần.
Shop Chủ tướng/ Phó tướng

Tại phiên bản Thần Binh, Shop Chủ tướng và Phó tướng sẽ không hoạt động nữa, người chơi có thể chiêu mộ Chủ tướng từ Chủ tướng Đài và chiêu mộ Phó tướng từ Shop Thần Bí

Thay đổi Phường thị

Phường Thị sẽ được thay đổi diện mạo và chuyển vào mục Phần Thưởng.

Hãy tham gia sự kiện này nhé các bạn

TẢI GAME