Trang chủ: http://daokiempk.com
FB: http://fb.com/daokiempk
KHAI MỞ SERVER 18 - ĐAO KIẾM 18 VÀO


8h30 ngày Hôm Nay

Cày cuốc , Lâu Dài, Uy Tín, Không HÚT MÁU...

KHUYẾN MẠI 200% tất cả các SERVERSỰ KIỆN THÁNG 1/2015 ĐANG DIỄN RA HẤP DẪN
[DKVS2]Khai mở S18 - VIP VIP VIP - Cùng với Sự Kiện Hấp DẫnTHÁNG 1,Giftcode Khủng
http://daokiempk.com/tin-tuc/news/&i...%20M%E1%BA%AET
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
- Lên cấp 40
- Vũ khí tân thủ VIP
- Bộ Skill phái
- Bộ Trang bị CAM [Truyền THuyết] 40 cấp
- 1 PET Mới ra
- 10 bội EXP đan
- 100tr đồng
- 999 CƯờng hóa tinh
- 999 Chân khí đan

SỰ KIỆN ĐUATOP: http://daokiempk.com/tin-tuc/news/&i...20TOP%20Server
THÔNG TIN SERVER

Thêm trang bị mới
[DKVS2]Khai mở S18 - VIP VIP VIP - Cùng với Sự Kiện Hấp DẫnTHÁNG 1,Giftcode Khủng[DKVS2]Khai mở S18 - VIP VIP VIP - Cùng với Sự Kiện Hấp DẫnTHÁNG 1,Giftcode Khủng
Thêm thú cưỡi mới:
[DKVS2]Khai mở S18 - VIP VIP VIP - Cùng với Sự Kiện Hấp DẫnTHÁNG 1,Giftcode Khủng
[DKVS2]Khai mở S18 - VIP VIP VIP - Cùng với Sự Kiện Hấp DẫnTHÁNG 1,Giftcode Khủng
PK cực đã:
[DKVS2]Khai mở S18 - VIP VIP VIP - Cùng với Sự Kiện Hấp DẫnTHÁNG 1,Giftcode Khủng
Trang chủ: http://daokiempk.com


---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 08:26 AM ----------

Oyslhdlydoydoydotslydkyglslgslhdlhslhslhslyslhs

---------- Post added at 07:42 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222

---------- Post added at 09:09 PM ---------- Previous post was at 07:42 PM ----------

2222222222222222222222222222222222222222222222222

---------- Post added 01-29-2015 at 08:04 AM ---------- Previous post was 01-28-2015 at 09:09 PM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222222

---------- Post added at 12:29 PM ---------- Previous post was at 08:04 AM ----------

Sfnzgksgagkfkatjajatajttajtjatjaatktaktmagsmgnsgms

---------- Post added at 05:17 PM ---------- Previous post was at 12:29 PM ----------

Oyyysosostostsyosyoysldyodkysykyskyskstksykktstks

---------- Post added 01-30-2015 at 12:01 AM ---------- Previous post was 01-29-2015 at 05:17 PM ----------

ohdhdpdpyfhpchpdohxkgxglxlgxohhxolxhxp

---------- Post added at 09:43 AM ---------- Previous post was at 12:01 AM ----------

2222222222222222222222222222222222222222222222222

---------- Post added at 12:27 PM ---------- Previous post was at 09:43 AM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222

---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 12:27 PM ----------

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkk

---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 02:28 PM ----------

999999999999999999999999999999999999999999

---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------

Sítgigdotosoyssotsyoyodsyostotsootstsisititsdoy