Thông tin máy chủ Sro Tiên Vương
Alphatest :20h 29/1/2015
Open Chính Thức : 13h/.../2015
-Chức năng Website:Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Chức năng Ingame :
-Chống Disconnect 100%
-Hệ thống tự động thông báo khi giả kim thuật thành công
-Hệ thống Tile Update tự động liên tục : Job , Học Viện .
-Hệ thống chống Buôn Out 1s đầu tiên tại Việt Nam
Trang chủ : http://srotienvuong.com/
Diễn đàn : http://diendan.srotienvuong.com/forum.php
Quản lý tài khoản : http://srotienvuong.com/web/#registerTải Game :
Link download : http://srotienvuong.com/web/#download
Fanpage: https://www.facebook.com/groups/978543585496678/
Thông tin rate :
-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình chuẩn
-Exp/Sp Rate: 100x
-Party Exp/SP : 140x
-Drop Item : 10x
-Gold drop : 5x
-Skill Max : 120
- Drop sun 116>>>120 máp jupiter
- BMM Thường :
+ : 1>>>5 ( 100% )
+ : 5>>>8 ( 50% )
+ : 8>>>11 ( 10% )
+ : 11>>> ( 5% )
- BMM Víp :
+ : 1>>> 6 ( 100% )
+ : 6>>>7 ( 90% )
+ : 7>>>8 ( 70% )
+ : 8>>>10 ( 50% )
+ : 10>>> ( 5% )
-Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120
-SUN D13 bán tại NPC TA
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold
-Hỗ trợ Open chính thức :
- Pet 28 Ngày
- 500 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 5m SP
- 1m Gold
- SUN D1>D12 bán tại SHOP
-Và 1 số vật phẩm khác
Thân BQT Sro Tiên Vương !