Trang chủ: Trinh Đế
Thiên Mệnh
Thiên hạ rộng lớn, kỳ tài khắp nơi. Để so sánh các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ không thể chỉ dựa trên chiêu thức võ công, trí tuệ thâm hậu mà còn phải so bì về tư chất thiên mệnh. Tương truyền, thông qua việc đả thông các huyệt vị trong thiên mệnh, nhân sĩ sẽ khai phá được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân và tăng cường khả năng lĩnh ngộ võ học, tu vi ngày đi ngàn dặm.
Hướng dẫn cao thủ TRINH ĐẾ-Thiên Mệnh

Kinh Mạch
- Hệ thống thiên mệnh có nhiều cấp độ và thuộc tính khác nhau.
- Đẳng cấp kinh mạch càng cao, thuộc tính gia tăng càng nhiều.
- Điểm thiên mệnh có được nhờ vào xếp hạng đánh giá vượt ải phụ bản từ 1 đến 3 sao.
Hướng dẫn cao thủ TRINH ĐẾ-Thiên Mệnh

Giao diện thiên mệnh.

Hướng dẫn cao thủ TRINH ĐẾ-Thiên Mệnh


Để có nhiều điểm thiên mệnh, người chơi phải vượt ải luôn xếp hạng 3 sao.
Hướng dẫn cao thủ TRINH ĐẾ-Thiên Mệnh
Hướng dẫn cao thủ TRINH ĐẾ-Thiên Mệnh
Hướng dẫn cao thủ TRINH ĐẾ-Thiên Mệnh

[SF]