[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Trang Chủ: www.bienkinh.com
Diễn Đàn: http://diendan.bienkinh.com/forum.php
Yahoo Support: hotrobienkinh


Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)***Thông Tin Cơ Bản Về Server:
-Hệ Thống Tiền Tệ, bày bán:Tiền Vạn, Tiền Đồng(Xu), Tiền Đồng Khóa(Cày Cuốc mà có), chức năng bày bán, post Item, thu thuế thành hoàn thiện.
-Hướng Phát Triển Skill: Skill 9x,12x,15x
-Hướng Phát Triển Trang Bị: AB, ĐQ, Tử Mãn, Kim Ô,..., Bạch Hổ và cuối cùng là Minh Phượng tối cao.
-Tiêu Chí Tồn Tại: PK Tống Kim,PK Bang Hội, Ba Lăng Khói Lửa, Công Thành diệt Trụ.
-Doanh Thu Công Khai: Thu từ các vật phẩm bổ trợ quá trình luyện công(Tiên Thảo Lộ, VLMT, TTK,...), cũng như nâng cấp trang bị(Lệnh Bài Kim ô, Tữ Mãn,..., Bạch Hổ).
-Drop Server: Exp vừa phải, ko nhàm, Skill luyện nhanh.

***Có Tất Cả Các Hoạt Động Của Các Phiên Bản VLTK 1 được chế tác lại cho phù hợp xu hướng hiện nay:
-Nhận Thưởng Hàng Ngày tại Lễ Quan.
-Bang Hội Full Tính Năng Đổi Tên, phát, Rút tiền, tác phường, khu vực.
-Dã Tẩu được Tăng Mạnh Phần Thưởng EXP, khi hoàn thành mốc 20 -30-40 nhiệm vụ sẽ được nhận Xu Khóa.
-Vượt Ải - Mở hộp vượt ải random được Xu Khóa.
-Tống Kim -Bấm ~ Xem Hạng- Tích Hợp Tính Năng đổi Xu Khóa.
-Liên Đấu - Đổi Ngựa - Bắt buộc AE đi liên đấu mới có ngựa khủng.
-Phong Lăng Độ 3 bến như VNG, thủy tặc sẽ được update thêm phần thưởng.
-Boss Hoàng Kim 10 Môn Phái xuất hiện 3 lần trong ngày, là 1 nguồn tài nguyên dồi dào.
-Nhặt Hạt Huy Hoàng- Hoàng Kim mang tính chất cày cuốc, cạnh tranh khốc liệt.
-Kết Hôn đãi tiệc, Truy Tìm Tung Tích,...Đều Chuẩn VNG.
Rất nhiều tính năng đang chờ các bạn khám phá.

Skill Khủng 15x, Chuẩn Từng Centimet
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Server đầu tiên có trang bị tối cao Minh Phượng
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Ngựa từ Liên Đấu mà có
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Phi Phong Mua Bằng Tiền Vạn.
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Tống Kim Đổi Xu Khóa(Cày Cuốc)
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Dã Tẩu Exp Khủng+ Nhận xu khóa
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Nhận Thưởng Hàng Ngày
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn!

Hệ Thống Bảo Vật Tối Tân
[www.BienKinh.com]14h 7/2-->14h 9/2 Hỗ Trợ Tân Thủ Set HKMP và Set Thanh Câu Tự Chọn![/B]


---------- Post added 02-06-2015 at 02:16 PM ---------- Previous post was 02-05-2015 at 10:53 PM ----------

Trang Chủ: www.bienkinh.com
Diễn Đàn: http://diendan.bienkinh.com/forum.php
Yahoo Support: hotrobienkinh


Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)

---------- Post added 02-07-2015 at 10:21 AM ---------- Previous post was 02-06-2015 at 02:16 PM ----------

Trang Chủ: www.bienkinh.com
Diễn Đàn: http://diendan.bienkinh.com/forum.php
Yahoo Support: hotrobienkinh


Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)

---------- Post added at 05:06 PM ---------- Previous post was at 09:21 AM ----------

Trang Chủ: www.bienkinh.com
Diễn Đàn: http://diendan.bienkinh.com/forum.php
Yahoo Support: hotrobienkinh


Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)

---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 06:06 PM ----------

Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)

---------- Post added 02-08-2015 at 09:03 AM ---------- Previous post was 02-07-2015 at 09:41 PM ----------

Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)

---------- Post added at 10:11 PM ---------- Previous post was at 09:03 AM ----------

Thời gian bắt đầu nhận: 14h 7/2/2015.
Thời gian kết thúc nhận: 14h 9/2/2015.
Điều Kiện: Là Tài Khoản Mới
Hỗ Trợ Như Sau:
-Vật Phẩm Bổ Trợ gồm: 12 Tiên Thảo Lộ, Vòng Hồi Máu và Mana, Máu Luyện Công Đến 12x.
-Tạo Nhân vật nhận ngay Level 100.
-1 Ngựa 8x.
-Free 1 Skill 9x, 1 Đại Thành Bí Kiếp 9x.
-Free 1 Set May mắn Thiên Hoàng, 1 Set Định Quốc, 1 Set Ang Bang.
-Khi Đạt Level 110: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn trị giá 100.000 VNĐ.
-Khi Đạt Level 140: Nhận Ngay 1 Bộ Trang Bị Thanh Câu(10 Món) tự chọn trị giá 200.000 VNĐ.(Đang bán trong bảo vật giá 2.000 Xu)