Nhạc game võ lâm truyền kỳ - Ai đã từng chơi game này điểm danh
http://youtu.be/2Z0dhQpWIgI