BQT webgame Ngọa Long US xin thông báo mở cửa máy chủ mới.


+ Thời gian: 6h00 ngày 06/02/2015
+ Máy chủ mới S5 - Trương Phi


Tại thời điểm mở cửa server sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như:
- Đua cấp nhận quà : Khi đạt một cấp độ nhất định sẽ nhận được quà.
- Tiêu phí vàng nhận thưởng : Khi tiêu vàng đạt một số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng rất lớn.
- Quà uy danh : đạt đủ điểm uy danh sẽ nhận được quà.
- Top cấp thành chính : 20 thành chủ đạt cấp cao nhất sẽ có phần thưởng.Tất cả sự kiện này sẽ diễn ra trong 1 tuần kể từ ngày mở S5.


Chi tiết tham khảo tại
+ Website: ngoalong.us
+ Cộng Đồng: https://www.facebook.com/ngoalongus


Chính sách chung in-game và chính sách hỗ trợ tân thủ tham khảo tại http://ngoalongvn.us/#/cms/detail/59


BQT xin thông báo.

Chữ ký: aef0d946-d896-4f27-a9ca-67373b1b5252