BQT webgame Ngọa Long US xin thông báo mở cửa máy chủ mới.+ Thời gian: 6h00 ngày 06/02/2015

+ Máy chủ mới S5 - Trương PhiTại thời điểm mở cửa server sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như:

- Đua cấp nhận quà : Khi đạt một cấp độ nhất định sẽ nhận được quà.

- Tiêu phí vàng nhận thưởng : Khi tiêu vàng đạt một số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng rất lớn.

- Quà uy danh : đạt đủ điểm uy danh sẽ nhận được quà.

- Top cấp thành chính : 20 thành chủ đạt cấp cao nhất sẽ có phần thưởng.
Tất cả sự kiện này sẽ diễn ra trong 1 tuần kể từ ngày mở S5.Chi tiết tham khảo tại

+ Website: ngoalong.us

+ Cộng Đồng: https://www.facebook.com/ngoalongusChính sách chung in-game và chính sách hỗ trợ tân thủ tham khảo tại ĐÂYBQT xin thông báo.