BQT Hồi Ức Trường Sinh Thông Báo
Nâng cấp server Res Phi Phong hình ảnh mới


Hỗ trợ member mới như sau:
Vào game nhận ngay Lever 100 và 2 Bình Tiên Thảo Lộ
Hỗ trợ set +14 và 20 Lần chuyển sinh.
Thú cưởi Sư Tử Cấp 1.

Lưu ý: Tải Path Mới Để vào game nhé….

Trang chủ: http://hoiuctruongsinh.net/
Link đăng ký: http://hoiuctruongsinh.net/account/dangki.php
Link download : http://upfile.vn/jmIQKVBmMrjm/hoiuctruongsinh-rar.html

Awjx Hồi Ức Trường Sinh Nâng Cấp Server AWJX kiểu mới
Awjx Hồi Ức Trường Sinh Nâng Cấp Server AWJX kiểu mới
Awjx Hồi Ức Trường Sinh Nâng Cấp Server AWJX kiểu mới