Hiện tại muốn gửi đến quý vị nhân sĩ bản update kiem hiep 2.8 mới nhất của game Kiếm Hiệp . Bản update sẽ mang đến những thay đổi và hứa hẹn sẽ thôi những làn gió mới vào game Kiêm Hiệp.


Một số tính năng mới trong phiên bản game kiem hiep 2.8
I.Liên server chiến

Sự kiện liên server chiến được lưu tâm nhất tại phiên bản 2.8 này . Liên server chiến sẽ phân ra làm 2 nhóm : Càn , Khôn.
Nhóm Khôn : Chưởng môn cấp 80-109 vào Hoa Sơn Luận Kiếm lượt trước, có thế báo danh liên server nhóm Khôn.
Nhóm Càn : Từ cấp 110 trở lên và đạt top 30 Hoa Sơn Đoạt Vị có thể báo danh nhóm Càn..
Trò chuyện liên server.

II.Tính năng châm huyệt nhanh mới ra trong game kiem hiep 2.8
Để đáp ứng mong mỏi của game thủ Kiếm Hiệp, Ở phiên bản 2.8 này BQT sẽ mở thêm đặc quyền châm huyệt nhanh, sử dụng 3 lần ngân châm đạt hiệu quả gấp 3, tốc độ châm huyệt tăng nhanh.

Kiếm Hiệp cập nhật bản 2.8 đón năm mới 2015

III.Sự kiện chọn lựa mỗi ngày
Sự kiện chọn lựa môi ngày mang đến vật phẩm “Thẻ bàu La hán”. Khi sử dụng thẻ bài La Hán người chơi có thể nhận được số lượng lớn điểm đặc kỹ

IV.Thêm cấp Vân du
Phiên bản 2.8 sẽ khai mở cấp Van du Thiếu Thất Sơn có thể kiếm bảo vật cấp 155.

V.Thông thiên tháp cũng khá là giống trong teen du ky 3.0
Gia tăng số lượng tầng thông thiên . Cụ thể khải mở thêm 10 tầng từ 91 đến 100.