Sau một thời gian dài đàm thoại chia sẽ cưới cùng BQT Võ Lâm 4VN quyết định hợp tác cùng phát triển tạo nên cơn lóc cộng hưởng Không Hút Máu, Kiếm Xu Thoải Mái, Không Ngừng Phát Triển Nội Dung Game, Đặc Biệt Thoải Mái Kiếm Xu

Nếu bạn đã từng chơi Võ Lâm 4VN thì cũng biết rằng máy chủ này đã 6 tháng rồi vẫn ổn định và không reset và nay Võ Lâm Đại Loạn cũng tuyên bố với bạn rằng máy chủ sẽ ổn định lâu dài.

Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014Trang Chủ:http://volamdailoan.com
Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014Yahoo hỗ trợ:
DaiLoan.TroGiup
DaiLoan.HoTro
Quản Lý Nhân Sự Và Bảo Mật: BQT Võ Lâm 4VN
Phát Triển Game Nội Dung Game: BQT Võ Lâm Đại Loạn

Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014

Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014Thông Tin Máy Chủ: Chống Tuyệt Đối Lừa Đão Giao Dịch


Nhận Xu Hàng Tuần - Đua Top Hàng Tuần
Trãi Nghiệm Trước bất đầu từ ngày 13/2/2013

Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014Thông Tin Máy Chủ
Code:

Kỹ Năng cấp độ 90 - 120 - 150
Event nhỏ gồm lá cờ, ép mứt, túi bóng, long châu.
Săn Boss Sát
Phong Lăng Độ
Hệ Thống Bang Hội - Kỹ Năng Bang Hội - Cữa Hàng Bang Hội
Đại Hội Võ Lâm
Truy Tìm Đào Tiên
Tống Kim
Vượt Ải
Liên Đấu
Thuê Nhân Viên Bán Hàng
Hoa Đăng
.... Còn rất nhìu đợi quý đồng đạo khám phá tìm hiểu


Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014
Máy Chủ Đình Đám Đầu Tư Kinh Phí Khủng Gây Chấn Động Giới Võ Lâm 2014