Mời các bạn tham gia SV hk cùng mình tại Hk.vn-play.com hay forum.vn-play.com