Kính chào toàn thể AE FGT.
BQT JX Thiện Nữ U Hồn mong anh em thông cảm về sự cố này.
Sever tiến hành bảo trì đến 17h30.
Hi vọng anh em gắn bó để có 1 sân chơi vui vẻ