Để các bạn kiếm 1 sân chơi vui vẻ nên mình tạo ra server này. Thông tin như sau
Server Free 100%. Item D14 rơi ở quái 120. Các bạn hãy vào sv để test ngay bây giờ xem có rơi Sun D14 ở quái 120 không. Free 500k silk khi lập acc, silk mua dc tất cả mọi thứ

Server : Gold Sro
Test ngay bây giờ
Open lại ngày : 15h 16/2/2015
Free 100%. Item Sun D14 rơi ở quái 120. Free 500k silk mua dc tất cả mọi thứ. Rate buôn cao nên gold không phải khó để kiếm.

Nghề nghiệp out 1s thôi
Thông tin server:
Đang test xp là 250x

Open lại xp là 100x
Max level: 120
Full item D14
Tỉ lệ rơi item vừa phải
Tỉ lệ giả kim 1.5x
Đồ D11 và D12 bán ở shop bằng gold
Tặng 500k silk khi lập acc
5m gold khi lập nhân vật
10m sp khi tạo nhân vật
Hỗ trợ item D11 dùng dc từ lv1
Vé giờ vàng, giờ bạc
DCN/Chat ALL
Narsun
pet
và nhiều đồ khác