http://thatlongkiem.com/intro/img/noi-dung.jpg
TANG CHỦ: http://thatlongkiem.com/intro/
LINK TẢI GAME: http://thatlongkiem.com/vnn/cai-dat/
LINK ĐĂNG KÝ: http://id.vietgame.us/devuong/
ĐIỄN ĐÀN: http://f.thatlongkiem.com/forum.php
OPEN 13h 5/2/2015
GIFCODE BACHHO114
NHẬN: sét bá vương+ 500 tiền vàng + 500 hòa thị bích, cùng nhiều vật phẩm có giá trị khác

---------- Post added at 12:51 AM ---------- Previous post was at 12:47 AM ----------

sever sẽ mở lâu dài mong ae ung ho