20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng

Khai Mở Máy Chủ
20h00 Tối
Đêm 30 Tết

Open Server : 20h00 Tối
Đêm 30 Tết


20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng Phiên Bản Đồ Xanh, AB, DQ!
Thông Tin Máy Chủ

20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng Phiên Bản Đồ Xanh, AB, DQ! Trang chủ : http://www.volamtranhdau.com


Trang đăng ký:
http://id.volamtranhdau.com

20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng Phiên Bản Đồ Xanh, AB, DQ! Yahoo hỗ trợ:
gmtranhdau

II.20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng Phiên Bản Đồ Xanh, AB, DQ! Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 30

. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong

· 1000 Lượng


· 1 Ngựa Túc Sương


· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h


. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125


. Hỗ Trợ 1 Skill 9x  • 20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng Phiên Bản Đồ Xanh, AB, DQ! Phần thưởng đua top


Hạng 1: 1 Set AB Ramdon+ 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3:
1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:
1 Set Định Quốc Ramdon+ 1 ngựa Phi Vân
Hạng 5:
1 ngựa Chiếu Dạ +5KNBHạng 6:

1 ngựa Chiếu Dạ + 4KNBHạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB

Hạng 8:
1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 9:
1 Ngựa Chiếu Dạ +3KNB
Hạng 10:
1 Ngựa Chiếu Dạ + 3KNB


20h00 Tối 30 Tết Khai Mở Tranh Đấu Anh Hùng Phiên Bản Đồ Xanh, AB, DQ!


---------- Post added 02-18-2015 at 10:10 AM ---------- Previous post was 02-17-2015 at 09:39 PM ----------

Khai Mở Máy Chủ
20h00 Tối
Đêm 30 Tết
Open Server : 20h00 Tối
Đêm 30 Tết

Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3Ry8ps1Al

---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 10:10 AM ----------

. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong

· 1000 Lượng

· 1 Ngựa Túc Sương

· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h

. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125

. Hỗ Trợ 1 Skill 9x