a e vào chơi game vui vẻ, lành mạnh
Máp Train Exp+KNB :thiên sơn tuyết Nguyên.
Phiên bản cày cuốc,uy tín,lâu dài,