Sau một thời gian lắng bóng Biệt Đội Pokémon đã trở lại đáp ứng nhu cầu làng game Việt Nam


Trang chủ: http://goo.gl/9cb63B

Nhận Gift Code: http://goo.gl/ZyL268

Tính năng game:
+ Hệ thống train toàn tập từ thành phố Palets » Kanto.
+ Tính năng giao dịch trong game.
+ Tính năng kết bạn trong game.
+ Tính năng chát chít.
+ Tính năng thách đấu.
Trailer
Biệt Đội Pokémon | MORPG 2.5 D | Pokémon Team Việt Nam

Biệt Đội Pokémon | MORPG 2.5 D | Pokémon Team Việt Nam

Biệt Đội Pokémon | MORPG 2.5 D | Pokémon Team Việt Nam

---------- Post added 02-25-2015 at 06:19 PM ---------- Previous post was 02-24-2015 at 09:14 PM ----------

up top up top up top up top