TẢI GAME

Vệ Thần thông báo sự kiện hấp dẫn với nhưng phần quà nóng bỏng tay vào ngày đen tối các chiến binh sẽ nhận được ưu đãi lớn nhất từ Vệ Thần khi mua Bảo thạch đa sắc.

Vệ thần – bảo thạch tinh cương

Tải Game Mobile Online Top Tháng

Nạp Xu-Lượng bằng thẻ cào

Nạp Xu-Lượng bằng SMS


Khi người chơi huấn luyện quái tại tất cả các Map trên lục địa Atlantis sẽ được nhân đội kinh nghiệm từ 22/07 đến 25/07.

Sự kiện Đổi Vàng lấy Bảo thạch đa sắc hay điểm Kinh nghiệm

Diễn ra vào ngày 22/07 và 24/07

Áp dụng các Server : Eros, Medusa, Zeus, Athena


200 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 6 tự chọn ( khóa )
400 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 7 tự chọn ( khóa )
850 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 8 tự chọn ( khóa )
1 tỷ 800 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 9 tự chọn ( khóa )
5 triệu vàng: đổi 1 Lễ bao cao diệt
Mỗi loại Bảo thạch chỉ được đổi lại 1 lần duy nhất cho mỗi Tài khoản nhân vật.

Sự kiện Đổi Vàng lấy Bảo thạch đa sắc hay điểm Kinh nghiệm

Bắt đầu ngày 22/07 và 24/07 (áp dụng cho Server Diablo ):

100 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 6 tự chọn ( khóa )
250 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 7 tự chọn ( khóa )
550 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 8 tự chọn ( khóa )
1 tỷ 200 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 9 tự chọn ( khóa )
2 triệu vàng : đổi 1 Lễ bao cao diệt
Sự kiện Đổi Vàng lấy Bảo thạch đa sắc hay điểm Kinh nghiệm

Vào ngày 22/07 và 24/07 (áp dụng cho Server mới Hercules ):

5 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 6 tự chọn ( khóa )
12 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 7 tự chọn ( khóa )
35 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 8 tự chọn ( khóa )
110 triệu vàng : 1 Bảo thạch đa sắc cấp 9 tự chọn ( khóa )
100.000 vàng : đổi 1 Lễ bao cao diệt
Sự kiện Đổi Xu tím lấy Thái thạch đa sắc vào ngày 22/07 và 24/07

Áp dụng toàn bộ các Server

600 Xu tím : 1 ngọc Thái thạch đa sắc cấp 6 tự chọn. ( khóa )
2000 Xu tím : 1 ngọc Thái thạch đa sắc cấp 7 tự chọn, ( khóa )
3000 Xu tím : 1 Bá Vương Phù ( cam, khóa )
6000 Xu tím : 1 ngọc Thái thạch đa sắc cấp 8 tự chọn. ( khóa )
16000 Xu tím : 1 ngọc Thái thạch đa sắc cấp 9 tự chọn ( khóa )
Chú ý:

Mỗi loại Thái thạch bạn được đổi 3 lần cho mỗi Tài khoản nhân vật.

TẢI GAME