Game cho các bạn 100K KNB và 9999999 phiếu quà tặng, phiếu quà tặng trong game này rất quan trọng, dùng để mua đồ nâng từ trang bị tím lên vàng và max, các bạn tạo nhân vật xong ra trang chủ nhận 100k KNB nhé !! có link xúc tiến, các bạn click nhé !


Link: http://kmj001.925wan.com/Index/Index...7fbd5d08.shtml