MU HOÀNG ĐẾ . US MU MỚI RA NGÀY 3/3 4/3 5/3 ,MU MỚI RA OPEN NGÀY 3/3 4/3 5/3 Mu HOÀNG ĐẾ. US, MU MỚI RA NGÀY 3/3 4/3 5/3 MU MỚI OPEN NGÀY 3/3 4/3 5/3 MU MỚI ALPHATEST NGÀY 3/3 4/3 5/3MU HOÀNG ĐẾ .US

Phiên Bản Season 6.9
Ra Mắt Server Thứ 1
Miễn Phí 100%
Server –ANH HÙNG-
Cụm máy chủ ANH HÙNG
Đang tiến hành Alphatest từ ngày 27/2/2015
Khởi tạo nhân vật bạn được tặng ngay 65.000 Point
[/COLOR]
OPEN BETA 13H NGÀY 5/3/2015

INFORMATION
[LIST]