Auto Kiếm Thế WJXSmartFocus crack update Phiên Bản (4.0.34) 7/7/2014

[IMG]http://1.*****************/-h5GmHkzTdWI/T3qFIVQCC4I/AAAAAAAAASE/A5OWZctSzkE/s1600/image004.jpg[/IMG]
WJXSmartFocus 4.0.34 (Auto Kiếm Thế 4.0.34)


+ Giảm thời gian delay tấn công (sau khi nhả chuột) từ 7 xuống 5


+ Sửa lỗi dùng Tu luyện châu khi luyện công


+ Tạm bỏ tính năng lên xuống ngựa nhanh để auto ổn định (Lý do: Nhà phát hành game đã ngăn chặn việc lợi dụng lỗi để can thiệp)
DOWNLOAD:
http://www.mediafire.com/download/o0...ro+1.0.8.1.zip