Kế hoạch Phát Triển và Sát nhập server toàn bộ các game của KenhGameVN

Kế hoạch Phát Triển và Sát nhập server toàn bộ các game của KenhGameVN
Game Ảnh Đao: http://ad.kenhgamevn.com/
- Sát nhập tất cả máy chủ: từ S1-S7
- Thời gian dự kiến: 22h ngày 14/03/2015
- Ra mắt Máy chủ S8: 10h ngày 15/03/2015


Game Nguyệt Long: http://nl.kenhgamevn.com/
- Sát nhập tất cả máy chủ: từ S1-S6
- Thời gian dự kiến: 22h ngày 15/03/2015
- Ra mắt Máy chủ S7: 10h ngày 16/03/2015


Game Huyền Ảnh Truyền Kỳ: http://ha.kenhgamevn.com/
- Sát nhập tất cả máy chủ: từ S9-S12
- Thời gian dự kiến: 22h ngày 14/03/2015
- Ra mắt Máy chủ S13: 10h ngày 15/03/2015


Game Mỹ Hầu Vương: http://mhv.kenhgamevn.com/
- Sát nhập tất cả máy chủ: từ S1-S6
- Thời gian dự kiến: 22h ngày 15/03/2015
- Ra mắt Máy chủ S7: 10h ngày 16/03/2015


Vấn kiếm: http://vk.kenhgamevn.com/
- Ra mắt phiên bản có Cánh: (18/03/2015)


Tần Vương: http://tv.kenhgamevn.com/
- Chính thức mở lại S1 free toàn bộ cho ae

Monkey King: http://mk.kenhgamevn.com/
- Chính thức mở lại S1 free cho ae

Ma Giới: http://mg.kenhgamevn.com/
- Chính thức mở lại cho ae chơi: 21/03/2015


Cuối tháng 3 ra mắt Game mới:
- Hùng bá Tam Quốc: http://hb.kenhgamevn.com/
- Tàng Long: http://tl.kenhgamevn.com/
- Giang Hồ Loạn Võ: http://ghlv.kenhgamevn.com/
- Ra Mắt Webgame 3D: http://monghoi3d.kenhgamevn.com/

- BQT Kính Báo -

P/S: Rất mong ae đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với KenhGameVN