Number Game là trò chơi số, đặt cược để dự đoán 3 quả bóng sẽ được quay ra trong một game. Sẽ có 75 con số từ 1-75.
Có 2 loại cược: đặt cược trong khi game đang tiến hành và Đặt cược vào trước khi game bắt đầu
1. Hướng dẫn cách đặt cược Khi Game Đang Tiến Hành
12-3-2014 3-28-14 PM
– Next O/U: đặt cược quả bóng kế tiếp được quay ra là tài hay xỉu
Xỉu: 1-37
Tài: 38-75
– Next O/E: đặt cược quả bóng kế tiếp được quay ra là Lẻ hay Chẵn
O: Lẻ
E: Chẵn
– Next Combo: sự kết hợp giữa Tài Xỉu và Lẻ Chẵn
O/O: Quả bóng kế tiếp được quay ra là TÀI và đó là con số LẺ.
O/E: Quả bóng kế tiếp được quay ra là TÀI và đó là con số CHẴN
U/O: Quả bóng kế tiếp được quay ra là Xỉu và đó là con số LẺ
U/E: Quả bóng kế tiếp được quay ra là Xỉu và đó là con số CHẴN
– Banh Kế Tiếp – High/Low: đặt cược vào quả bóng kế tiếp được quay ra là cao hơn hay thấp hơn quả bóng hiện tại
H (High): Cao hơn
L (Low) : Thấp hơn
– WARRIOR:So sánh quả bóng thứ 2 và bóng thứ 3.
Cược vào 2nd: Có nghĩa là bóng thứ 2 quay ra phải lớn hơn quả bóng thứ 3.
Cược vào 3rd: Có nghĩa là quả bóng thứ 3 quay ra phải lớn hơn quả bóng thứ 2.
Gợi ý các nhà cái uy tín , 166BETcó trò chơi Number Game : 12BET , FUN88 ,DAFABET , 138
2. Hướng dẫn cách đặt cược trước khi game bắt đầu
12-3-2014 3-28-19 PM
– FT O/E: Đặt cược vào tống kết quả 3 quả bóng được quay ra là LẺ hay CHẴN
– 1st ball O/U: Đặt cược vào quả bóng đầu tiên được quay ra là Tài hay Xỉu
– 1st ball O/E: Đặt cược vào quả bóng đầu tiên được quay ra là LẺ hay CHẴN
– Last ball O/U: Đặt cược vào quả bóng thứ 3 được quay ra là Tài hay Xỉu
– Last ball O/E: Đặt cược vào quả bóng thứ 3 được quay ra là LẺ hay CHẴN
– Warrior: So sánh quả bóng thứ 2 và thứ 3 (tương tự như cược game đang tiến hành)
3. Cách xem live trực tiếp
12-3-2014 3-28-25 PM
Nguồn cacuoc