Sro Thần Long- Sever Cầy Quốc 100%Máp 110- D11

I. Thông Tin WebSite:
+Trang chủ: http://srothanlong.net
+ Quản Lí: http://taikhoan.srothanlong.net
+ Forum: http://forum.srothanlong.net/forum/forum.php
Thời Gian Aphatest: 7h/08/3/2015
Thời Gian Open : 14h/ 12/3/015
II. Thông Tin Sever:
Trang chủ: http://srothanlong.net
Đăng Ký: http://taikhoan.srothanlong.net
forum:http//forum.srothanlong.net/diendan/forum.php
Thông Tin Sever Như Sau
-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình chuẩn
-Exp/Sp Rate: 100x
-Party Exp/SP : 140x
-Drop Item : 10x
-Gold drop : 5x
-Skill Max : 120
- Drop sun 116>>>120 máp jupiter
- BMM Thường :
+ : 1>>>5 ( 100% )
+ : 5>>>8 ( 50% )
+ : 8>>>11 ( 10% )
+ : 11>>> ( 5% )
- BMM Víp :
+ : 1>>> 6 ( 100% )
+ : 6>>>7 ( 90% )
+ : 7>>>8 ( 70% )
+ : 8>>>10 ( 50% )
+ : 10>>> ( 5% )
-Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120
-SUN D13 bán tại NPC TA
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold
-Hỗ trợ Open chính thức :
- Pet 3 Ngày
- 500 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 5m SP
- 1m Gold
-Item D10 FULL dùng từ lv 1
-Và 1 số vật phẩm khác

Link FULL :http://103.27.238.118/srothanlongmap120.rar
Link Download Media : http://103.27.238.118/media.rar
Thân BQT Sro Thần Long