Test 13p chuẩn bị open, dùng tài khoản bất kỳ vào game
Link download http://www.mediafire.com/?o7ctwmmcloq5xua