Nhằm tạo không khí sôi động, ngày càng đông vui cho Server cũng như cơ hội cho Member mới tiếp cận với Server Hắc Long, nay BQT chính thức Open sự kiện "Hỗ trợ Mem Mới".

HẮC LONG
TRUYỀN KỲ


PB: Công thành chiến.

Trang chủ:http://www.haclongtruyenky.com/
Diễn đàn:http://diendan.haclongtruyenky.com/forum.php
Yahoo: adm_haclong@yahoo.com
Fanpage: Tại Đây.

Thời gian bắt đầu hỗ trợ: 10h 24/7/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h 59 27/7

**Nội dung hỗ trợ:
-Level 9x.
-Free Skill 9x.
-Set Kim Phong.
-8h x2 Exp.
-4h x2 Skill.
-Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) đến Level 150, Nhận Máu(Luyện Công) Free đến Level 150, Hỗ trợ mua máu giá 5 Lượng tại Hiệu Thuốc.
**Thông tin cơ bản của Server:
Mỗi ngày càng hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng nhu cầu cao của anh em.
-Auto ingame Thông Minh: Tự Buff, Bỏ quái lag, nhặt tiền, Event, nhặt trang bị xanh.
-Công Thành Chiến dạng đánh trụ.
-Kênh TS Bang, TSTG, Thành Thị cực chuẩn.
-Post Item Kênh Chat.
-Hệ thống Bang Hội.
-Mặt nạ hỗ trợ phong phú.
-Tỉ lệ Exp, donate: cực chuẩn, Item cực kỳ có giá trị.
-Skill sử dụng: 9x hỗ trợ lẫn nhau.
-Item sử dụng: Trang bị xanh, AB, ĐQ, Nhu Tình, Hiệp Cốt.**Chức năng
-Dã tẩu, vượt ải, phong kỳ
-Phong Lăng Độ.
-Boss Thông Vip, Thông Đặc Biệt.
-Boss Sát Thủ.
-Boss HKMP, Boss Tiểu, Boss Kỳ Lân, Kim Mao Sư Vương.
-Liên Đấu(Đơn đấu- Song Đấu)
-Hoa Đăng.
-Tống Kim.
-Lôi Đài.
-Chuyển Sinh.1 Số hình ảnh.

PostItem
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

AutoInGame Thông Minh
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Bảo Mật Nhân Vật
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Mặt Nạ Phong Phú chưa từng có
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Boss Sát Thủ
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Hoa Đăng
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Liên Đấu
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Lôi Đài
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

PLĐ
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Skill Chuyền Sinh
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Bang Hội
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến!

Các hoạt động khác
10h 24/7 [Hắc Long] Chào đón mem mới! Gói hỗ trợ cực khủng cho Fan Công Thành Chiến![COLOR="Silver"]

---------- Post added at 11:32 AM ---------- Previous post was at 08:07 AM ----------

HẮC LONG
TRUYỀN KỲ

PB: Công thành chiến.

Trang chủ:http://www.haclongtruyenky.com/
Diễn đàn:http://diendan.haclongtruyenky.com/forum.php
Yahoo: adm_haclong@yahoo.com
Fanpage: Tại Đây.

Thời gian bắt đầu hỗ trợ: 10h 24/7/2014.
Thời gian kết thúc hỗ trợ: 23h 59 27/7