MuHaNoi-VN.NET sắp Open Beta Sever Long Hổ Môn
AlPhaTest : 14h ngày 17/3/2015
OPEN BETA Chính Thức : 14h ngày 20/03/2015- Phiên Bản Season 8.03 Plus Nguyên bản của WEBZEN
- Không WebShop - Không Item Full - Item Giá Trị Cao
- Giới Hạn Reset - Resets FREE 100%
- Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Hỗ Trợ Tận Tình
- Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack
- Công thành chiến Lien sever cực HotMuHaNoi-VN.NET,Mu đang alpha test 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu mới ra 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3,Mu open 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3


MuHaNoi-VN.NET,Mu open 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu Mới ra 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 20/3/2015 20/3 21/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 19/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu mới ra 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 20/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3/2015 21/3, Mu mới ra 20/3/2015 21/3 22/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3/2015 21/3 ,Mu Mới ra 20/3/2015 20/3 21/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 19/3/2015 19/3 20/3 21/3 22/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 19/3 20/3 21/3 22/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu Mới ra 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 20/3/2015 20/3 21/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 19/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu mới ra 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 20/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3/2015 21/3, Mu mới ra 20/3/2015 21/3 22/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3/2015 21/3 ,Mu Mới ra 20/3/2015 20/3 21/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 20/3 21/3 22/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu open 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu Mới ra 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 21/3/2015 21/3 22/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open ngày 21/3 22/3 23/3,Mu chuẩn bị open 21/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 21/3/2015 21/3 22/3,Mu mới ra 21/3 22/3 23/3,Mu chuẩn bị open 21/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open ngày 21/3/2015 21/3, Mu mới ra 21/3/2015 22/3 23/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open ngày 21/3/2015 22/3 23/3 ,Mu Mới ra 21/3/2015 21/3 22/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 20/3 21/3 22/3