Đệnhấtkiếm.net-
Trang chủ:
Đệnhấtkiếm.net
Đăng Ký: http://denhatkiem.net/id
Yahoo hỗ trợ :
AD_denhatkiem@yahoo.com.vn

Máy chủ Đệ nhất kiếm

ALPHATEST SEVER : 12h00 ngày 14/02/2014


OpenBeta : chủ nhật 10h00 ngày16/02/2014

********¤¤¤¤¤¤********
Đội ngũ Admin Chuyên Nghiệp - Hổ trợ viên nữ thân thiện, Support member Nhiệt Tình.

Server không có tình trạng Lag, disconnect, kẹt acc.

---- ĐUA TOP VÕ LÂM ALPHATEST NHẬN ĐỒNG OPEN ----
Vinh Dự Võ lâm: Kết thúc 9h30 ngày 09/02/2014
+ Top 1: 500 vạn đồng thường
+ Top 2: 400 vạn đồng thường
+ Top 3: 300 vạn đồng thường
+ Top 4: 200 vạn đồng thường
+ Top 5: 100 vạn đồng thường
---- HỖ TRỢ TÂN THỦ ----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
---- GIRF CODE ----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
---- Cách Kiếm Đồng Trong Sever----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
+ Trian Quái Map 115 ( 5 Đồng / 1 Quái )
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
---- 1 Số Hình Ảnh Trong Sever ----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........
---- HƯỚNG DẪN GHÉP ẤN ----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........

---- GỚI THIỆU VỀ CHÂN NGUYÊN SEVER ----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........

---- EVENT TRONG SEVER ----


---- THỜI GIAN BOSS ----
Đệnhấtkiếm.net --- alphatest ngày 12:00 14/02 nhận đồ vs kill cục hót.........