I, GIỚI THIỆU
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp Khai mở thử nghiệm 10:00 ngày 22/03/2015 Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
OPEN CHÍNH THỨC: 10:00 NGÀY 26/03/2015
Y!H: tlbbsinhtuky@yahoo.com.vn
Chung tay quảng cáo nhận quà liền taySinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
II, THÔNG TIN VỀ "SINH TỬ KỲ"Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấpTrang chủ: http://sinhtuky.us
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấpDiễn đàn: http://diendan.sinhtuky.us
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấpTrang đăng ký: http://taikhoan.sinhtuky.us
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấpDownload game: http://sinhtuky.us/download.html
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấpY!H: tlbbsinhtuky@yahoo.com.vn

III, SƠ LƯỢC VỀ MÁY CHỦ
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
IV, ĐUA TOP ĐẲNG CẤP "SINH TỬ KỲ"* Lưu ý: Sự kiện giành cho khai mở chính thức

Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
V, CHUNG TAY QUẢNG CÁO "Facebook"* Lưu ý: Event đang diễn ra. Để tham gia sự kiện và biết thêm chi tiết vui lòng xem tại đây: http:\\longthanchien.com
- Phần thưởng hấp dẫn
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
VI, MỘT SỐ TÍNH NĂNG TRONG GAME+ Long Văn
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
+ Thần khí
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
+ Võ hồn
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
+ Tu Luyện
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
VII, GIAO DIỆN MỚI, PHÁI MỘ DUNG, THỜI TRANG, THÚ CƯỠI, PET ....Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp

VIII, PHỤ BẢNSinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp
Sinh Tử Kỳ-Chính thức khai mở thử nghiệm 11:00 Chủ Nhật ngày 22/03/2015. Vô cùng hấp