MuHaNoi-VN.NET
sắp Open Beta Sever Long Hổ Môn

AlPhaTest : 0h ngày 17/3/2015
OPEN BETA Chính Thức : 14h ngày 21/03/2015


MUHANOI-VN.NET
Máy chủ : LONG HỔ MÔN
Và đặc biệt BQT cam kết với Member rằng
"Mu Nói Không Với Webshop "


Tôn Vinh Giá Trị - Thể Hiện Đẳng Cấp


Chính Thức Open

14h
21/3/2015


INFORMATION
• Trang Chủ : MUHANOI-VN.NET
• Phiên Bản Season 8.03 Plus Nguyên bản của WEBZEN
• Exp : 200x
• Drop : 15%
• Đường truyền : 1Gbps
• Data Center : Việt Nam
• GameServer : Fixed AND Develop
Công Thành Chiến Định kỳ - Công thành chiến Liên sever duy nhất tại MUHANOI-VN.NET


Mu sắp ra ,Mu mới ra ,Mu HaNoi-VN.NET ,MU chuẩn bị OPEN ngày 22/3 23/3 24/3 Mu moi ra
- Phiên Bản Season 8.03 Plus Nguyên bản của WEBZEN
- Không WebShop - Không Item Full - Item Giá Trị Cao
- Giới Hạn Reset - Resets FREE 100%
- Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Hỗ Trợ Tận Tình
- Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack
- Công thành chiến Lien sever cực HotMuHaNoi-VN.NET,Mu đang alpha test 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu mới ra 22/3 23/3 24/3,Mu open 21/3 22/3 23/3,Mu moi ra 21/3 22/3 23/3

Mu sắp ra ,Mu mới ra ,Mu HaNoi-VN.NET ,MU chuẩn bị OPEN ngày 22/3 23/3 24/3 Mu moi ra

MuHaNoi-VN.NET,Mu open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu Mới ra 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 20/3/2015 20/3 21/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 19/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu moi ra 21/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu mới ra 21/3 22/3 23/3,Mu moi ra 21/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu mới ra 20/3 21/3 22/3,Mu chuẩn bị open 20/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3/2015 21/3, Mu mới ra 20/3/2015 21/3 22/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open ngày 20/3/2015 21/3 ,Mu Mới ra 20/3/2015 20/3 21/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 20/3/2015 20/3 21/3 22/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 20/3 21/3 22/3

Mu sắp ra ,Mu mới ra ,Mu HaNoi-VN.NET ,MU chuẩn bị OPEN ngày 22/3 23/3 24/3 Mu moi ra
MuHaNoi-VN.NET,Mu open 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu Mới ra 21/3 22/3 23/3,Mu chuẩn bị open 21/3/2015 21/3 22/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open ngày 21/3 22/3 23/3,Mu chuẩn bị open 21/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu mới ra 21/3 22/3 23/3,Mu chuẩn bị open 21/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open ngày 21/3/2015 22/3,Mu mới ra 21/3/2015 22/3 23/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open ngày 21/3/2015 22/3 ,Mu Mới ra 21/3/2015 22/3 23/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 21/3/2015 21/3 22/3 23/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 21/3 22/3 23/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open 22/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu Mới ra 22/3 23/3 24/3,Mu chuẩn bị open 22/3/2015 22/3 24/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 22/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu open ngày 22/3 23/3 24/3,Mu chuẩn bị open 22/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 22/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu mới ra 22/3 23/3 24/3,Mu chuẩn bị open 22/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 22/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu open ngày 22/3/2015 22/3,Mu mới ra 22/3/2015 23/3 24/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 22/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu open ngày 22/3/2015 22/3 24/3,Mu Mới ra 22/3/2015 23/3 24/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 22/3/2015 22/3 23/3 24/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 22/3 23/3 24/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu open 23/3/2015 23/3 24/3 25/3 26/3,Mu Mới ra 24/3 25/3 ,Mu chuẩn bị open 23/3/2015 24/3 25/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 23/3/2015 23/3 24/3,Mu open ngày 23/3 24/3 35/3,Mu chuẩn bị open 23/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 23/3/2015 23/3 24/3 25/3,Mu mới ra 23/3 24/3,Mu chuẩn bị open 23/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 23/3/2015 23/3 24/3 25/3,Mu open ngày 23/3/2015 23/3, Mu mới ra 23/3/2015 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 23/3/2015 23/3 24/3 25/3 26/3,Mu open ngày 23/3/2015 24/3 25/3 26/3 ,Mu Mới ra 23/3/2015 24/3 25/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 23/3/2015 23/3 24/3 25/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 23/3 24/3 25/3
gm_muhanoivn: MuHaNoi-VN.NET,Mu open 24/3/2015 24/3 25/3 26/3,Mu Mới ra 24/3 25/3 26/3 ,Mu chuẩn bị open 24/3/2015 24/3 25/3
MuHaNoi-VN.NET,Mu mới ra 24/3/2015 24/3 25/3,Mu open ngày 24/3 25/3 26/3 ,Mu chuẩn bị open 24/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu open ngày 24/3/2015 24/3 25/3 26/3,Mu mới ra 24/3 25/3,Mu chuẩn bị open 24/3/2015

MuHaNoi-VN.NET,Mu open hôm nay 24/3/2015 24/3 25/3 26/3,Mu open ngày 24/3/2015 25/3, Mu mới ra 25/3/2015 25/3 26/3
MuHaNoi-VN.NET, Mu chuẩn bị open 24/3/2015 24/3 25/3 26/3,Mu open ngày 24/3/2015 24/3 25/3 26/3 ,Mu Mới ra 24/3/2015 25/3 26/3

MuHaNoi-VN.NET,Mu sắp open 24/3/2015 24/3 25/3 26/3,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 24/3 25/3 26/3