ĐKVS2 MIỄN PHÍ KNB SV ĐÔNG VUI
ĐAO KIẾM VÔ SONG II

Trang chủ: http://tonglieuchien.com

Facebook: https://www.facebook.com/webgametonglieuchien

1.Vào game tặng 50k KNB
2.Mỗi ngày tặng 10k KNB
3.Lên cấp 60 tặng 200k KNB
4.Map Train KNB rơi 1k > 50k KNB
5.Full Chiến Trường,Phụ Bản,Boss

Thân mời các bằng hữu vào chiến...