Máy chủ: Sro.VC - Happy


- Trang chủ : http://sro.vc
- Diễn đàn : http://4r.sro.vc
- Tải game : http://sro.vc/taigame

     -----------------------------------

- Máy chủ đặt tại : Vietnam
- Đường truyền: 250Mbs

I. Chức năng Website :

- Đăng nhập, đăng ký dễ dàng.
- Xếp hạng game.
- Bảo mật tài khoản 2 bước qua e-mail.

II. Thông tin thêm về Game

- Chủng tộc : Asia & Eu
- Giới hạn cấp độ : 120
- Giới hạn tuyệt kỹ : 360/360
- Hệ thống đồ : D12
- Tỉ lệ kinh nghiệm/kinh nghiệm kỹ năng : 500x
- Tỉ lệ kinh nghiệm nhóm : 525x
- Tỉ lệ rơi đồ : 10x. Đồ D12 rơi ở bãi 120
- Tỉ lệ rơi vàng : 3x
- Tỉ lệ buôn : 5x
- Cho phép dùng bot
- Tỉ lệ giả kim thuật : 1 ~ 3 100%,3 ~ 5 70%, 5 ~ 7 50% , 7~ 20% mỗi cấp
- Quy đổi gold -> silk (NPC trang sức HD). 1m gold = 1 silk
- Đồ D10 - D11 bán trong shop

III. Thông tin thêm

- Thời gian Open Beta : 11/03/2015
- Hỗ trợ Open Beta : Hộp quà Premium của GM và vài đồ khác
- Buôn out 1s sẽ bị block 15', out nhiều quá sẽ bị khóa acc
- Có Pet 2
- Đồ D12 rơi ở bãi từ 105 trở lên
-GM cố gắng update game thường xuyên