Sơn hà xã tắc nơi tìm lại đam mê

Trang chủ : sonhaxatacjx.com
Fanpage : http://facebook.com/volamlongmon1
• Hỗ trợ tân thủ :
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ

●Sự kiện săng boss :
● Săn Boss nhận ngay trang bị kim quang
● Thời gian boss :7h15 , 8h15 , 9h15 , 10h15 , 11h15
13h15 , 14h15
18h15 , 19h15 , 20h15 , 21h15 , 22h15 , 23h15
\

Phần Thưởng :
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Tính năng nổi bật của server :
● Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành , Chức Năng Bày Bán Thu Thuế Cho Bang Hội Chiếm Thành
● Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG

● Giao Item Kênh Chat (new version ) (Có Demo Hình Ảnh)

● Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .

● Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off

● Đính Tháo Trang Bị (new version )

● Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )

● Tìm Tọa Độ Mini Map

● Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc (new version ) Chuẩn VNG

● Dame Ngũ Hành Tương Khắc….

● Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x

● Hệ Thống Kỹ Năng 120 Chuẩn 99% VNG

● Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn

● Phân Biệt Nội Công Ngoại Công

● Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt.

● Bến Thuyền Phong Lăng Độ Săn Boss Trên Thuyền Tìm Lại Cảm Giác Xưa

● Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú

● Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa

● Sự kiện đua top nhận thưởng
Thời gian từ 10h ngày 24/3 đến 10h ngày 27/3
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Hệ thống auto :
● Auto Tự Chạy Tọa Độ Như VLAuto.

● Auto Tự Phù Mua Máu + MaNa Và Lên Lại Maps Luyện Công (Kể Cả Khi Chết)

● Auto Lọc Trang Bị Theo Thuộc Tính.

● Auto Tự Luân Chuyển Vòng Sáng Nga Mi Và Nhiều Tính Năng Hấp Dẫn Như VLAuto.
1 số hình ảnh của server
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ
Sơn Hà Xã Tắc Ký Ức Phai Mờ