Thời Gian Open : 6 giờ ngày 24/7/2014 Chính Thức Khai Mở Open Beta JX Vô Song

Thời Gian Đua Top : Bắt đầu từ 6h chiều ngày 24/7 tới 6h chiều ngày 25/7Mã:
Trang Chủ : http://jxvosong.zapto.org/

Yahoo ADM Hỗ Trợ : jxvosong.hotro
Mã:
+ Hệ Thống Auto in Game

+ Đại chiến bang hội , Nâng Cấp Bang Hội

+ Công Thành Chiến ( Chuẩn VNG )

+ Nhiệm Vụ Săn Boss Ra Xu

+ Hệ Thống Bang Hội (Hiển Thị Rank)

+ Tích Lũy Bang Hội

+ Hiệu ứng danh hiệu đầy đủ hoàn chỉnh

+ Tính Năng Bang Hội: Có Bang Chủ - Trưởng Lão – Đường Chủ - Thành Viên. Full Bang

+ Hệ Thống Trang Bị: Kim Phong, An Bang, Định Quốc, Xanh, Nhu Tình,Hiệp Cốt....

+Trang Bị Tử Mãng,Kim Ô, Bạch Hổ , Xích Lân

+ Thú cưỡi : Ngựa 8x , Phi vân , bôn tiêu , phiêu vũ , Xích Long Câu , Siêu Quang , Cọp , Ngựa Víp VNG ....

+Nhận Free Skill 90 , 120 , 150 tại NPC môn phái


+ Exp Phân Bố Đều

+Phân Biệt Kênh Chát Rõ Ràng


Hỗ Trợ Tân Thủ

+ 1 Sét Kim Ô Tùy Chọn

+ LV 130 + 100 Vạn Lượng

+ 1 Mã Bài Phiên Vũ

+ 4 Bình tiên thảo lộ

Mã:
- Thời gian Open đua top từ ngày 24/7 Lúc 6h chiều đến ngày 25/7 Kết Thúc Đua Tóp. ( Tính Chuyển Sinh không tính LV )

- Top 1: 1 SÉT BẠCH HỔ Tùy Chọn + Siêu Quang + 1 Bang Hội

- Top 2: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 Ngựa Xích Long Câu + 1 Bang Hội

- Top 3: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn + 1 Phiên Vũ

- Top 4: 1 Sét Bạch Hổ Tùy Chọn 

- Top 5 - 10: 5 Lệnh bài Bạch Hổ


[6H Chiều 24/7] Open BeTa JX Vô Song - Hỗ Trợ Tân Thủ Cao - Phiên Bản Hoàng Kim
[6H Chiều 24/7] Open BeTa JX Vô Song - Hỗ Trợ Tân Thủ Cao - Phiên Bản Hoàng Kim
[6H Chiều 24/7] Open BeTa JX Vô Song - Hỗ Trợ Tân Thủ Cao - Phiên Bản Hoàng Kim