Xin chào game thủ ! Game lục đại võ lâm là game 6d, được chơi ngay trên điện thoại hỗ trợ cho android, ios và các hệ điều hành khác. Người chơi chỉ cần tai game luc dai vo lam về máy và chơi hoặc truy cập vào http://lucdaivolam.net/tai-game để tải game trực tiếp.


Tải lục đại võ lâm và tìm hiểu hệ thống hảo hữu


BTC cho ra hệ thống hảo hữu, người chơi game sẽ dễ dàng liên lạc, tổ đội và săn boss khi tập hợp đủ các thành viên trong nhóm.

Hệ thống hảo hữu gồm 4 loại:


1. Bảng sổ đen
Những thành viên xấu hoặc đơn giản là người chơi không muốn liên lạc sẽ tập hợp tại đây.
2. Bảng cừu nhân
Tập hợp những nhân vật từng bị bạn đồ sát, có ghi lại thông tin nhân vật, thời gian, địa điểm xảy ra.

3. Bảng đội ngũ

Danh sách các đội ngũ mà người chơi đã tham gia, thông tin gồm có danh sách bằng đội ngũ, đội ngũ xung quanh, người chơi xung quanh và thông tin về các thành viên trong tổ đội.

4. Bảng bằng hữu

Đây là thông tin đầy đủ và chức năng nhất, giúp liệt kê tất cả các danh sách bạn bè của nhân vật gồm người chơi, máy chủ…thực hiện các chức năng như tìm bạn, chat mật, tổ đội, xóa bạn, thêm vào sổ đen , tạo bang… và rất nhiều chức năng khác