hôm nay mình ra sever mới ai chơi nhanh tay đk tài khoản
Trang chủ:http://thaisonbacdau.freevnn.com/
đăng ký pm yahoo hiepsiaogiapden@yahoo.com.vn
Thông tin sever
I. Huyền Tinh Khoáng Thạch

1. Cách để có được Huyền Tinh Khoáng Thạch

- Tham gia Vượt Ải
- Săn Boss Tiểu Hoàng Kim và Boss Hoàng Kim
- Các hoạt động Event
- Làm nhiệm vụ Dã Tẩu
- Săn boss Sát Thủ
- Tham gia Phong Lăng Độ

2. Cách nâng cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch
- Để thực hiện tất cả các bước chế tạo Trang Bị Huyền Tinh, nhân sĩ cần đến
gặp Thợ Rèn tại các thành thị và thôn trấn.
- Đối thoại và chọn dòng "Chế tạo Trang Bị Huyền Tinh" và chọn "Hợp Thành"


- Để thăng cấp đá Huyền Tinh: Bạn cần 3 viên Huyền Tinh cùng cấp. Sau đó chọn Tinh Luyện
- Nếu thành công, bạn nhận được 1 viên đá Huyền Tinh cấp cao hơn.
Còn thất bại sẽ mất 1 viên Huyền Tinh

II. Chế Tạo Trang Bị Huyền Tinh Cơ Bản
Để chế tạo Trang bị Huyền tinh chưa qua khảm nạm, cần chuẩn bị:
- Trang bị xanh hoặc trắng: Vũ khí, Áo, Giày, Bao Tay, Thắt Lưng, Nón
- Đá Huyền Tinh: Đá cấp độ càng cao thì cho số dòng càng nhiều (Tối đa 6 dòng)


- Chọn "Chế Tạo" để được Trang bị Huyền Tinh Chưa Khảm NạmIII. Hút Thuộc Tính Trang Bị
1. Muốn hút thuộc tính trang bị cần các nguyên liệu sau
- Trang bị xanh: bao gồm Áo, Găng Tay, Nón, Giày, Thắt Lưng, Vũ Khí
- Đá Huyền Tinh: đá cấp càng cao, khả năng đạt được đá ma thuật cấp càng cao.
- Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc Duyên Lộ, .... Phụ liệu càng nhiều sẽ có cơ hội nhận được đá ma
thuật cấp cao.
- Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu và trang bị xanh, sắp xếp vào các vị trí thích hợp
và chọn nút "Nâng Cấp".

Vật phẩm nhận được khi nâng cấp


2. Thông Tin Nguyên Thạch
- Huyền Thiết Nguyên Khoáng: Nguyên liệu hút thuộc tính dòng hiện 1 (dòng 1).
Không mang thuộc tính
- Khổng Tước Nguyên Thạch: Nguyên liệu để hút thuộc tính dòng ẩn 1 (dòng 2)
Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.
Ví dụ: muốn hút kháng hỏa 10% thì dùng đá hệ thủy
- Mật Nguyên Khoáng: Nguyên liệu dùng để hút thuộc tính hiện 2 (dòng 3)
Không mang thuộc tính
- Phù Dung Nguyên Thạch: Nguyên liệu dùng để hút thuộc tính ẩn 2 (dòng 4)
Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.
- Chung nhũ Nguyên Thạch: Nguyên liệu dùng để hút thuộc tính hiện 3 (dòng 5)
Không mang thuộc tính
- Chu Sa Nguyên Khoáng: Nguyên liệu dùng để hút thuộc tính ẩn 3 (dòng 6)
Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.

IV. Khảm Nạm Trang Bị Huyền Tinh
1. Để khảm nạm trang bị cần chuẩn bị
- Trang bị Huyền Tinh chưa khảm nạm
- Huyền Tinh: Đá huyền tinh cấp càng cao thì khả năng thành công càng cao,
ma lực đưa vào trang bị Huyền Tinh càng cao.
- Khoáng thạch mang thuộc tính: Tùy vào số dòng mà dùng đá nào, khi khảm nạm
bắt buộc phải khảm dòng 1 đầu tiên, rồi mới được khảm dòng tiếp theo.
Ví dụ: Khảm xong dòng 1 mới khảm dòng 2, khảm xong dòng 2 mới được khảm dòng 3
- Thuộc tính ngũ hành của trang bị Huyền tinh và Đá ma pháp phải giống nhau
- Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc duyên lộ.... phụ liệu càng nhiều thì ma lực đưa vào trang
bị huyền tinh càng cao.

Sau khi nhấn khảm nạm sẽ nhận được


Chúc các bạn vui vẻ với những trang bị Huyền tinh mà mình chế tạo được
Thân,