TẢI GAME

Liên Minh Tiền Sử ra tiếp gói hỗ trợ nhằm giúp các Tân thủ và Cựu thủ với nội dung như sau

Thời gian diễn ra từ 24/07/2014 đến 01/08/2014


Liên minh tiền sử – sự kiện gói hỗ trợ chiến binh

Tải Game Mobile Online Top Tháng

Nạp Xu-Lượng bằng thẻ cào

Nạp Xu-Lượng bằng SMS


Với các Tân thủ:

Nhân vật trong game phải được tạo từ ngày 07/07/2014 đến hiện tại

Lúc 23h ngày 24/07/2014 hệ thống sẽ xác định và trao thưởng lần đầu cho các chiến binh thỏa mãn điều kiện thưởng 1.

Chú ý:

Điều kiện sẽ được tính từ mức đạt điều kiện hiện tại trở lên, nếu nhân vật đã VIP 7 thì không có quà ở mức trước đó là VIP 5, 6

Với các cựu thủ

Điều kiện tham gia: người chơi phải đạt từ cấp 70 trở lên, đạt ít nhất VIP 3

Chú ý:

Điều kiện sẽ được tính từ mức đạt điều kiện hiện tại trở lên.

TẢI GAME