Mu thần Địa server Âm Tử
Trang chủ: http://muthandia.vn/
Đăng ký: http://id.muthandia.vn/#register
Tải game: http://muthandia.vn/taigame/
Exp: 200x
Drop: 30%
Các bãi quái chỉnh chuẩn, ko đông, đồ khó tìm---> hiếm, có giá trị.
Mong các bạn ủng hộ, thanks!!!