Trang Chủ:
http://woi-infinity.com/

Đăng Ký:
http://woi-infinity.com/game-account-registration/

Info Server:
Patch: Legend Crusade
Zen 5k/ ngày (Chủ yếu dùng để mở kho, nhận 1 lần là đủ)
Free Shop tất cả đều 0 zen
Drop: x35
Exp: x3 (Mình thấy up cũng nhanh 1 ngày có thể lên lvl 100+)


Một Vài Lưu Ý:
- Server k có box mở ra pet, muốn có thì hunt boss or donate (Aphro và Venus k kiếm được ở server này).
...


Hướng Dẫn:

- Đá x2 exp trong shop Salary 1h = 50S
- Pm PurpleBoy ingame để hỏi thêm
...