Võ Lâm Top102 đang hoạt động rất sôi nổi và đang chào đón thêm nhiều nhân sĩ nữa tham gia với một server ổn định và trang bị, ngân lượng luôn có giá trị.


Hiện Top Thập Đại Cao Thủ tại Server không cao và không chênh lệch nhiều :

HÔM NAY,HÔM NAY Võ Lâm Top102 Hỗ Trợ Tân Thủ Cực Khủng

HÔM NAY, Võ Lâm Top102 đưa ra gói hỗ trợ tân thủ để chào mừng thêm nhiều nhân sĩ nữa đến với Võ Lâm Top102.

Nhận cấp 50, x2 Exp 10h
Nhận 5 TLL và Lệnh Bài Tân Thủ Hoàng Kim ( dùng để nhận phần thưởng )

Cấp 60 nhận 5 Tiên Thảo Lộ

Cấp 70 nhận 5 Tiên Thảo Lộ

Cấp 80 nhận 5 Tiên Thảo Lộ

Cấp 90 nhận 5 Tiên Thảo Lộ

Cấp 100 nhận 5 Tiên Thảo Lộ

Cấp 110 nhận 5 Tiên Thảo Lộ

Cấp 120 nhận Ngựa Phi Vân và 2 Kim Nguyên Bảo, 5 Túi Phúc Hoàng Kim ( Mở ra 100% nhận được đồ An Bang, Định Quốc, Nhu Tình..)

Gói Hỗ Trợ Tân Thủ kết thúc vào 24h ngày 20-02-2014
Sau ngày 20-02-2014 các bạn sẽ không thể nhận phần thưởng từ Lệnh Bài Tân Thủ Hoàng Kim.

***Những tính năng cơ bản của Server :

- Liên Đấu ( Chuẩn có Shop liên đấu )
- Tống Kim ( Cừu sát, đoạt cờ, bảo vệ Nguyên Soái )
- Vượt Ải ( 1 lần cần 2 SGT, 1 ngày được đi 3 lần Vượt ải với 18 ải )
- Quả Huy Hoàng, Quả Hoàng Kim ( Chuẩn 4 loại quả rơi 4 map )
- Ép đồ Huyền Tinh ( Chuẩn VNG, tỷ lệ ép đồ max cao )
- Nhiệm Vụ Dã Tẩu ( đổi mới và phong phú hơn )
- Nhiệm Vụ Long Ngũ
- Post đồ kênh chat
- Boss Sát Thủ ( có 3 loại boss 70, 90 ,120 )
- Bang Hội ( Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc )
- Tẩy Tủy ( Chuẩn 1 lần tẩy miễn phí, còn lại dùng TT + THBT)
- Di Chuyển nhanh như Thần Hành Phù VNG
- Ngựa ( Chuẩn Ngựa 8x, Phi vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ )
- Kỹ Năng ( Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc)
- Kinh Nghiệm ( cấp bé lên nhanh, đến 90 nhận skill miễn phí lên chậm dần )
- Đồ HKMP, An bang , Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt, đồ Hút hít chuẩn VNG
- Hỗ Trợ : Hỗ trợ thổ địa phù vĩnh viễn, hỗ trợ máu đến cấp 90, skill 90 nhận miễn phí