Alone Maple Story


Server maple mới mở, mọi người vào đua top và chém gió chơi nhé
Trang chủ: http://alonestory.zz.mu
Nhóm trên facebook: https://www.facebook.com/groups/668809609883143/

Server nhỏ hk có hút máu đâu, chỉ có cây huyết kiếm thôi.. :v